Elastyczne przenośniki śrubowe

Elastyczny przenośnik śrubowy to niezawodny, prosty i nie wymagający częstej konserwacji środek transportu. Elastyczny przenośnik ślimakowy ma płaszcz z elastycznej lecz bardzo odpornej na ścieranie rury polietylenowej i używa jednej giętkiej spirali – ruchomej części do przenoszenia suchego materiału z jednego miejsca do drugiego.

Przenośniki pneumatyczne

Przenośniki Pneumatyczne (Próżniowe) oferują efektywną metodę przemieszczania pyłów, granulatów, kapsułek i innych drobnoziarnistych materiałów w zamkniętych i higienicznych warunkach.Przenośniki rurowo łańcuchowe

Przenośniki Rurowo Łańcuchowe służące do transportu na dłuższych odległościach, w szczególnych konfiguracjach układu, wielu poziomach i płaszczyznach transportu, licznych punktach wlotowych i wylotowych materiału, oraz przy konieczności zachowania trwałości maszyny przy przenoszeniu materiału o właściwościach ściernych lub delikatnego obchodzenie się z kruchym materiałem.

Przenośniki zgrzebłowe typu En-Masse

Równomierne i Efektywne przemieszczanie materiałów sypkich z dużą wydajnością. Ten przenośnik oferuje ci niezawodną technologię transportowania materiałów połączoną z bezprecedensową trwałością i ograniczoną potrzebą konserwacji.

Podajniki dozujące

Podajniki dozujące są zaprojektowane dla procesowania przemysłowego suchych materiałów w ciągłych i dozowanych operacjach. Podajniki tego typu używane są w różnorodnych aplikacjach przenoszenia materiałów.

Stacje załadunku worków Big-Bag

Szybkie i powtarzalne napełnianie worków typu Big-Bag zapewnia wydajną obsługę i dostarczanie klientom stałych i prawidłowych objętości materiału.
Stacje rozładunku worków Big-Bag

Efektywnie opróżnianie worków typu Big-Bag. Szybki i bezpieczny rozładunek materiałów z eliminacją pylenia, możliwe wykonanie urządzenia z certyfikacją ATEX.

Stacje opróżniania worków

Efektywne łatwe opróżnianie ręczne niewielkich worków unikając pylenia i zachowując cały materiał. Stacja ręcznego opróżniania worków dzięki zastosowaniu odśrodkowej dmuchawy z filtrem strumieniowym z odwróconym impulsem automatycznie wyłapuje pył i zawraca go do właściwego procesu.

Kompaktory worków

Prasa do opróżnionych worków – Kompaktor Worków, urządzenie służące do sprasowania zużytych i wypróżnionych worków, w celu zmniejszenia objętości śmieci powstałych w zakładzie produkcyjnym.

System Solidquid

Automatyczne i precyzyjne wyładowanie, odmierzanie i transport różnego rodzaju suchych i sypkich materiałów jako wstępnie zmieszanej zawiesiny do zbiornika mieszania, miksera lub innego sprzętu.

Rozdrabniacze Lump Master

Rozdrabniacz Lump Master zapewnia łatwe oraz wydajne źródło redukowania aglomerowanych materiałów, zapewniając trwałość i ekonomiczną pracę.

Linie i systemy transportu materiałów sypkich

W pełni wyposażona linia transportu materiałów sypkich wyposażona w maszyny i urządzenia marki HAPMAN zaprojektowana i wykonana w oparciu o indywidualne potrzeby klienta.