Podajniki Dozujące marki HAPMAN są zaprojektowane do przenoszenia i precyzyjnego dozowania suchych materiałów sypkich. Nie zależnie od właściwości fizycznych transportowanego materiał, nasze podajniki radzą sobie zarówno w przypadku materiałów wolno płynących (proszki, granulaty itp.) jak i trudniejszych w obsłudze takich jak pigmenty, materiał zbrylający się lub klejący.

RODZAJE PODAJNIKÓW DOZUJĄCYCH

PosiPortion:

  • Podajnik o kompaktowych kształtach
  • Zbiornik o elastycznych ściankach zapewnia wydajność przepływu materiałów, które mają tendencję do zawieszania,
  • Stalowe wzmocnienie elastycznego zbiornika umożliwia zachowanie jego kształtu nawet po usunięciu go z ramy wraz z materiałem.
  • Bardzo duża dokładność podawania i odmierzania materiału,
  • Mieszadła łopatkowe utrzymują jakość materiału bez degradacji,
  • Łatwość montażu, demontażu i czyszczenia.

Podajnik Śrubowy:

  • Bardzo wysoka wydajność objętościowa,
  • Zwarta i solidna konstrukcja,
  • Nadaje się do zamontowania pod silosem lub innym dużymi zbiornikami,
  • Nadaje się do przenoszenia materiałów lepkich.