Kompaktory worków służą jako urządzenia do kompresji zużytych worków papierowych jakie stanowią odpad po opróżnieniu z nich materiału. Największe zastosowanie mają jako zintegrowana część układu ze Stacją Opróżniania Worków marki HAPMAN. Kompaktory stosuje się w celu jak największej kompresji odpadu poprodukcyjnego w postaci worków papierowych. Dzięki swojej budowie, a przede wszystkim zastosowaniu wymiennego kosza zasypowego oraz wyłącznika pneumatycznego zapewnienia on duży stopień autonomiczności i bezpieczeństwa pracy.

Kompaktor worków marki HAPMAN jest maszyną w której część roboczą stanowi płyta ściskająca napędzana przez siłowniki pneumatyczne. Możliwość sterowania pracą siłowników zapewnia pneumatyczny panel sterujący stanowiący integralną część urządzenia.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Ochrona przeciwpyłowa
  • Prosta i zwarta konstrukcja pozwala na zainstalowanie urządzenia niemal wszędzie
  • Możliwość pracy autonomicznej lub w połączeniu ze Stacją Opróżniania Worków
  • Zapewnienie dużej oszczędności miejsca potrzebnego do składowania odpadów, worki po sprasowaniu mają formę sześcianu o wymiarach nawet kilkakrotnie mniejszych od worków niesprasowanych